Inici

Plataforma Smart AMB

El projecte se centra en la integració d’informació, la consolidació i el desplegament de serveis compartits de tecnologies smart per a la seva aplicació en l’àmbit metropolità. Els serveis compartits es presten sobre la base de la plataforma Smart AMB, que ja està implementada per a la gestió de la xarxa de parcs i jardins i de les platges metropolitanes, així com per a la promoció d’àrees d’activitat econòmica i que, hores d’ara, està incorporant més serveis metropolitans, com el transport públic i la gestió de residus, així com noves funcionalitats: l’opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments en línia, informació municipal addicional i la interrelació de les dades de gestió.

La Plataforma Smart AMB està concebida per exportar-se als ajuntaments metropolitans per consolidar una plataforma tecnològica compartida.

Així, per una banda, el projecte inclou la implementació d’una plataforma smart metropolitana, amb actuacions integrades per al desenvolupament sostenible que han de permetre gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l’opinió dels ciutadans, la informació municipal o altres aspectes en serveis vinculats a la gestió de les competències metropolitanes.

I per l’altra, es fomenta el desenvolupament social i econòmic metropolità a través de les TIC per reactivar el teixit econòmic territorial i la coordinació dels serveis a empreses, posant a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial, així com la transparència i l’agilitat en la gestió de la informació per a la ciutadania.

Plataforma Smart AMB
PlayPlay
Parc de Can Solei i Ca l'Arnús
PlayPlay
Gestió del parc del Llobregat
PlayPlay
Gestió de residus
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Plataforma Smart AMB
Parc de Can Solei i Ca l'Arnús
Gestió del parc del Llobregat
Gestió de residus
previous arrow
next arrow

Contacte